Produkcje TV

W zakresie produkcji materiałów audiowizualnych realizujemy:
- relacje z imprez i wydarzeń,
- wywiady,
- filmy instruktażowe i szkoleniowe,
- spoty reklamowe,
- programy telewizyjne przeznaczone do telewizji, internetu, telefonii komórkowej,
- wszelkie inne, niestandardowe formy produkcji.